Phạm Đỗ Minh Ngọc

Trường:Trường Tiểu học Ngô Gia Tự

Khối:1

Lớp:1A2

ID:35785894

Quận/Huyện:Quận Long Biên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12136065420:35 06/12/2021
211000151620:02 07/01/2022
31890180209:20 08/01/2022
41970180110:08 15/01/2022
511500180219:22 15/01/2022
6198053917:48 16/01/2022
71800267308:44 19/01/2022
87840270309:50 02/04/2022
91900268021:09 04/04/2022
1011270270121:15 05/05/2022
 Tổng1051018871 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5