nguyen_nam

Trường:Trường Tiểu học Lê Lợi

Khối:1

Lớp:a4

ID:36039458

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400104021:46 14/01/2022
22100075715:55 15/01/2022
36100072517:24 15/01/2022
41100092919:40 15/01/2022
541670151920:46 15/01/2022
611000113509:29 16/01/2022
 Tổng70706105 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5