Xếp hạng

Tất cả / Bắc Giang

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Bắc Giang Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Hiệp Hoà81450
2Huyện Lạng Giang591250
3Huyện Lục Nam59180
4Huyện Lục Ngạn23780
5Huyện Sơn Động1520
6Huyện Tân Yên344340
7Huyện Việt Yên273140
8Huyện Yên Dũng5880
9Huyện Yên Thế2520
10Thị xã Vĩnh Yên020
11Thành phố Bắc Giang507770

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931