Xếp hạng

Tất cả / Đồng Tháp

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đồng Tháp Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Lãnh1520
2Huyện Châu Thành1430
3Huyện Hồng Ngự7120
4Huyện Lai Vung1300
5Huyện Lấp Vò900
6Huyện Tam Nông1120
7Huyện Tân Hồng630
8Huyện Thanh Bình1410
9Huyện Tháp Mười1100
10Thành phố Cao Lãnh 8161160
11Thành phố Sa Đéc2620
12Thị xã Hồng Ngự3730
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf