Xếp hạng

Tất cả>Đồng Tháp

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đồng Tháp Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Lãnh5852
2Huyện Châu Thành51291
3Huyện Hồng Ngự840
4Huyện Lai Vung1810
5Huyện Lấp Vò42150
6Huyện Tam Nông3210
7Huyện Tân Hồng6000
8Huyện Thanh Bình4380
9Huyện Tháp Mười2410
10Thành phố Cao Lãnh 5292157
11Thành phố Sa Đéc443331
12Thị xã Hồng Ngự79200

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a