Xếp hạng

Tất cả>Gia Lai

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Gia Lai Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Chư Păh3600
2Huyện Chư Prông2710
3Huyện Chư Sê1830
4Huyện Đắk Đoa9573
5Huyện Đức Cơ7610
6Huyện Ia Grai1200
7Huyện K'Bang106160
8Huyện Kông Chro500
9Huyện Krông Pa4230
10Huyện Mang Yang2001
11Thành phố Pleiku386544
12Thị xã An Khê11471
13Thị xã Ayun Pa210
14Huyện Đak Pơ200
15Huyện Phú Thiện3610
16Huyện Ia Pa510
17Huyện Chư Pưh110

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a