Xếp hạng

Tất cả>

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Quang1420
2Huyện Bắc Mê100
3Huyện Đồng Văn510
4Huyện Hoàng Su Phì400
5Huyện Mèo Vạc000
6Huyện Quản Bạ300
7Huyện Vị Xuyên7140
8Huyện Xín Mần200
9Huyện Yên Minh700
10Thành Phố Hà Giang581422
11Huyện Quang Bình100

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a