Xếp hạng

Tất cả>Hà Tĩnh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hà Tĩnh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cẩm Xuyên1101
2Huyện Can Lộc3120
3Huyện Đức Thọ126170
4Huyện Hương Khê1020
5Huyện Hương Sơn51100
6Huyện Kỳ Anh5530
7Huyện Nghi Xuân6930
8Huyện Thạch Hà13050
9Huyện Vũ Quang2000
10Thành phố Hà Tĩnh40110
11Thị xã Hồng Lĩnh4580
12Huyện Lộc Hà14330

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a