Xếp hạng

Tất cả>Hòa Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Hòa Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cao Phong430
2Huyện Đà Bắc300
3Huyện Kim Bôi1000
4Huyện Kỳ Sơn310
5Huyện Lạc Sơn510
6Huyện Lạc Thủy630
7Huyện Lương Sơn2150
8Huyện Mai Châu300
9Huyện Tân Lạc2010
10Huyện Yên Thủy2530
11Thành phố Hòa Bình4832030

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a