Xếp hạng

Tất cả>Kon Tum

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Kon Tum Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đắk Glei1151
2Huyện Đắk Hà740
3Huyện Đắk Tô2780
4Huyện Kon Plông900
5Huyện Kon Rẫy100
6Huyện Ngọc Hồi198300
7Huyện Sa Thầy1150
8Thành phố Kon Tum2181342
9Huyện Tumơrông300
10Huyện Ia H'Drai100

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a