Xếp hạng

Tất cả>Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn1211
2Huyện Bình Gia400
3Huyện Cao Lộc5220
4Huyện Chi Lăng710
5Huyện Đình Lập100
6Huyện Hữu Lũng1020
7Huyện Lộc Bình11730
8Huyện Tràng Định16400
9Huyện Văn Lãng220
10Huyện Văn Quan200
11Thành phố Lạng Sơn1151391

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a