Xếp hạng

Tất cả / 

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI  Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn2120
2Huyện Bình Gia3110
3Huyện Cao Lộc8130
4Huyện Chi Lăng900
5Huyện Đình Lập100
6Huyện Hữu Lũng700
7Huyện Lộc Bình820
8Huyện Tràng Định4750
9Huyện Văn Lãng400
10Huyện Văn Quan300
11Thành phố Lạng Sơn6062500
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf