Xếp hạng

Tất cả / Lạng Sơn

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Lạng Sơn Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Sơn730
2Huyện Bình Gia1290
3Huyện Cao Lộc5440
4Huyện Chi Lăng900
5Huyện Đình Lập100
6Huyện Hữu Lũng620
7Huyện Lộc Bình1660
8Huyện Tràng Định3430
9Huyện Văn Lãng300
10Huyện Văn Quan010
11Thành phố Lạng Sơn7362520

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931