Xếp hạng

Tất cả>Nam Định

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nam Định Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Giao Thủy1580
2Huyện Hải Hậu94320
3Huyện Mỹ Lộc52123
4Huyện Nam Trực798502
5Huyện Nghĩa Hưng2020
6Huyện Trực Ninh478191
7Huyện Vụ Bản161181
8Huyện Xuân Trường10460
9Huyện Ý Yên62441
10Thành phố Nam Định181121

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a