Xếp hạng

Tất cả>Phú Thọ

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Thọ Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Cẩm Khê7350
2Huyện Đoan Hùng6280
3Huyện Hạ Hòa1600
4Huyện Lâm Thao473131
5Huyện Phù Ninh269280
6Huyện Tam Nông7060
7Huyện Thanh Ba1301
8Huyện Thanh Sơn161230
9Huyện Thanh Thủy9891
10Huyện Yên Lập6040
11Thành phố Việt Trì949480
12Thị xã Phú Thọ404140
13Huyện Tân Sơn3800

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a