Xếp hạng

Tất cả>Phú Yên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Yên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đồng Xuân1720
2Huyện Phú Hòa258350
3Huyện Sơn Hòa600
4Thị xã Sông Cầu2800
5Huyện Sông Hinh3030
6Huyện Tuy An33161
7Thành phố Tuy Hòa224332
8Huyện Tây Hòa90311
9Huyện Đông Hòa92436

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a