Xếp hạng

Tất cả / Quảng Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bố Trạch134680
2Huyện Lệ Thủy6330
3Huyện Minh Hóa500
4Huyện Quảng Ninh1510
5Huyện Quảng Trạch1800
6Huyện Tuyên Hóa520
7Thành phố Đồng Hới13580
8Thị xã Ba Đồn1640

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931