Xếp hạng

Tất cả>Quảng Ngãi

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quảng Ngãi Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Ba Tơ810
2Huyện Bình Sơn1342140
3Huyện Đức Phổ72170
4Huyện Lý Sơn210
5Huyện Minh Long020
6Huyện Mộ Đức12390
7Huyện Nghĩa Hành6061
8Huyện Sơn Hà2400
9Huyện Sơn Tây100
10Huyện Sơn Tịnh5540
11Huyện Trà Bồng2530
12Huyện Tư Nghĩa3471
13Thành phố Quảng Ngãi250441
14Huyện Tây Trà300

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a