Xếp hạng

Tất cả>Sơn La

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Sơn La Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Bắc Yên400
2Huyện Mai Sơn323410
3Huyện Mộc Châu92170
4Huyện Mường La3310
5Huyện Phù Yên6690
6Huyện Quỳnh Nhai500
7Huyện Sông Mã110
8Huyện Thuận Châu5720
9Huyện Yên Châu1310
10Thành phố Sơn La1.889460
11Huyện Sốp Cộp1020
12Huyện Vân Hồ200

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a