Xếp hạng

Tất cả>Thái Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đông Hưng34960
2Huyện Hưng Hà25793
3Huyện Kiến Xương509200
4Huyện Quỳnh Phụ13762
5Huyện Thái Thụy2.5062310
6Huyện Tiền Hải19160
7Huyện Vũ Thư24071
8Thành phố Thái Bình1.459921

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a