Xếp hạng

Tất cả / Thái Bình

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Bình Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đông Hưng185180
2Huyện Hưng Hà996180
3Huyện Kiến Xương577270
4Huyện Quỳnh Phụ127260
5Huyện Thái Thụy5,8781,7480
6Huyện Tiền Hải13090
7Huyện Vũ Thư660180
8Thành phố Thái Bình839430
VioEdu

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf