Xếp hạng

Tất cả>Thái Nguyên

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thái Nguyên Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Đại Từ1401623
2Huyện Định Hóa7950
3Huyện Đồng Hỷ10060
4Huyện Phổ Yên3330
5Huyện Phú Bình82112
6Huyện Phú Lương5030
7Thành phố Thái Nguyên8504223
8Thị xã Sông Công4400
9Huyện Võ Nhai3000

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a