Xếp hạng

Tất cả>Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long99104
2Huyện Cầu Kè1400
3Huyện Cầu Ngang2691
4Huyện Châu Thành900
5Huyện Duyên Hải300
6Huyện Tiểu Cần37284
7Huyện Trà Cú2710
8Thị xã Trà Vinh10292
9Thị xã Duyên Hải1060

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

   ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

   ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

   © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
   Created at: Tue Dec 12 10:31:41 UTC 2017 · Version: 1168 · Branch · Slug: 26a1a27ed8dcbd617de8aa7ca16eaf9957faf52a