Xếp hạng

Tất cả / Trà Vinh

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trà Vinh Toán Tiếng Anh

STTQUẬN/HUYỆNTIỂU HỌCTHCSTHPT
1Huyện Càng Long9091470
2Huyện Cầu Kè25210
3Huyện Cầu Ngang232630
4Huyện Châu Thành60320
5Huyện Duyên Hải40470
6Huyện Tiểu Cần68900
7Huyện Trà Cú93380
8Thành phố Trà Vinh4841280
9Thị xã Duyên Hải203450

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1185 · Branch · Slug: 455231a82d120856f74e31598692f236ef4e3931