Xếp hạng Trường THCS Hưng Yên  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Hưng Yên / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hưng Yên

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36159896Huỳnh Chí Hào668222014538
2 36159932Nguyễn Thị Mỹ Xuyên668188014053
3 36161166Trần Quốc Đạt 66a3 816309805
4 36160169Trần Quốc Đạt 66a3 11601006
5 36160050Trần Quốc Đạt 66a3 11601174

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5