Xếp hạng Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Vĩnh Hoà Hiệp

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 23013659Nguyễn Thảo Thanh Tâm66/28264014217
2 36201630Nguyễn Thảo Thanh Tâm 66/26180010809
3 33677482Nguyễn Thanh Hậu66/4610802824
4 35736397Trần Quốc Nhựt66/114501617
5 36076714Nguyễn Thảo Thanh Tâm66/214301802

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5