Xếp hạng Trường THCS Minh Lương  Toán Tiếng Anh 9

Tất cả / Trường THCS Minh Lương / Toán Tiếng Anh  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Minh Lương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35117272Trần Minh Thư99/19437015934
2 34123981Trần Quyết Thắng99/19428017712
3 33957390Trần Thành Lợi99/19424016593
4 33963306Nguyễn Đăng Khôi99/19407016803
5 33924354Nguyễn Mai Thanh99/19325016526
6 34717933Trần Minh Thư99/1630009589
7 35718960Đàm Minh Ngọc99/19276017703
8 32417201Danh Huy Tường99/19244012478
9 34048716Minh Ngọc Đàm99/18237010332
10 35117609Nguyễn Ngọc Quỳnh Như99/1717709373
11 32276323Danh Hoàng Bảo99/68145012350
12 36204267Minh Ngọc Đàm99/1310904591
13 35306417Danh Huy Tường99/126802928
14 35306695Nguyễn Mai Thanh99/114401659

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5