Xếp hạng Trường THCS Minh Lương  Vật lý 8

Tất cả / Trường THCS Minh Lương / Vật lý  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Minh Lương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32800980Trần Quang Lâm88/1921009984
2 35971033Danh Huỳnh Như Ý88/4720109790
3 35316842Nguyễn Lê Quỳnh Anh88/1713308030
4 35364579DanhTrường An88/125802977
5 35303029Thị Bảo Thi88/123802219
6 34555663Danh Huỳnh Như Ý88/412901173
7 35396963Huỳnh Văn Tuấn88/91180665

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5