Xếp hạng Trường THCS Minh Lương  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Minh Lương / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Minh Lương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 30949938Phan Nguyễn Anh Tuấn66/19572016208
2 35792526Nguyễn Lê Ngọc Hân 66/49349016814
3 35549188Lê Sỹ Bình 66/18220011728
4 36204814Thị Nở Tìm Chí Phèo 66/1720106167
5 34538192Trần Tấn Phát66/1818207869
6 35466894Trương Ngọc Hiền66/38179011341
7 36189987Đẹp Nhất Trường66/1715905658
8 35860478Nguyễn Lê Ngọc Hân66/4413806231
9 36207020Nguyễn Phúc Ưng Lịch66/1412103573
10 32442073Trần Nguyễn Trí Đạt66/148704692
11 36203928Thị Nở Tìm Chí Phèo Đang Tìm Tấn Phát66/124501310
12 35703347Hua Ha Mai Vy66/112701149
13 35549227Hứa Hà Mai Vy66/111701154

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5