Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Lương 1  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Lương 1 / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Lương 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35436726Nguyễn Ngọc Quỳnh23/210444015391
2 34445736Phạm Hương Thảo218442013753
3 34473062Châu Khánh Quỳnh22/39401011359
4 34491998Huỳnh Trung Kiên22/29299013204
5 33722521Nguyễn Hồ Nguyên Phúc21/414001802

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5