Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Lương 1  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Lương 1 / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Lương 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35558427Lê Nguyễn Gia Hân33/49674012360
2 34618459Lê Nguyễn Gia Hân32/4758607721
3 34534562Ngô Dương Tùy Đăng32/49314015978
4 35558829Le Xuan Phu33/19269514804
5 35794018Nguyễn Phùng An Phú33/29223510876
6 35417483Nguyễn Phùng An Phú33/2718308678
7 35790970danhhuy33/2716709593
8 35796212violympic33/2515703264
9 35558788Tran Lam Quoc Dang33/4415407147
10 35558804Tran Quynh Lam33/4514905302
11 35882210Nguyễn Phùng an Phú33/2614707927
12 34070074Nguyễn Phùng An Phú32/1412804054
13 35782071danhhuy33/2412503071
14 35796500violympic33/2411702487
15 35414901Nguyễn Phùng An Phú33/2411302939
16 35416698Dư Danh Quốc Trí 33/2410103461
17 36235630Tuy Dang33/427102678
18 35486411Danh Kim Gia Bình33/613601263
19 35100110Trần Đăng Khoa33/113101802
20 35576386Trịnh Tuyết Minh33/212601801

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5