Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Lương 1  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Lương 1 / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Lương 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32298191Hồng Ngọc Thanh55/49430016309
2 33805918Vũ Phương Gia Hân55/610377519037
3 35011433Hồng Ngọc Thanh55/4218903126
4 35011432Hồng Ngọc Thanh55/4217303418
5 35507805Trần Nguyễn Mỹ Duyên55/19173012159
6 35011435Hoồng Ngọc Thanh55/4216702115
7 33448436Vũ Phương Gia Hân 55/6515558864
8 35980959lam tiền khôn55/11015503072
9 35011429Hong Ngoc Thanh55/4215403310
10 35440453Lam Tiền Khôn55/11014254366
11 34063288Hồng Ngọc Thanh55/4212003181
12 34044301Hồng Ngọc Thanh55/4111701291
13 35011437Hồng Ngọc Thanh55/4111701675
14 33787021Hồng Ngọc Thanh55/4210303174
15 33784176Hồng Ngọc Thanh55/428103521
16 33423615Vũ Phương Gia Hân55/627103544
17 33806082Danh Thị Giang Khánh55/424803526
18 34999566Vũ Phương Gia Hân55/612701803

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5