Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Lương 1  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Lương 1 / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Lương 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35749284Hoàng Hà Phương11/1874009285
2 36116013Trần Hoàng Phúc11/2767109810
3 35512335Hoàng Hà Phương11/17619012066
4 35608021Phạm Quốc Tiến11/28571011845
5 35548470Danh Nguyet Minh11/18556012848
6 35548465Phuong Bao Nghi11/18539012629
7 35537934Phan Kim Ngan11/1650509054
8 35628344tran cong minh117496012031
9 35606944Phan Kim Ngân11/18487013814
10 35607982Hoàng Ngọc Song Nghi11/28421012997
11 35548467Nguyen Bui Duc Anh11/1838507177
12 36202661Nguyễn Bùi Đức Anh11/1536804580
13 35624209Nguyễn Trường Toàn11/6333204326
14 35548472Duong Quoc Hung11/1430204437
15 35551799Trần Nguyễn Kỳ Duyên11/4416706285
16 35889431Duy Tiến11/1113901313
17 35608091Phan Nguyễn Bảo Hân11/215001802

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5