Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Lương 1  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Lương 1 / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Lương 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34049665nguyễn hữu hoàng quân 22/28473013874
2 35875188tran minh khoa22/18471014013
3 34491998Huỳnh Trung Kiên22/28414514794
4 35436726Nguyễn Ngọc Quỳnh23/29369014599
5 35529639Nguyễn Nhi2210350020267
6 35438762Danh Thị Thu Cúc 22/28277511976
7 34656982Võ Trường Toản22/48276514753
8 35423528DANH LÊ NGỌC AN22/2218403467
9 35436717Huỳnh Duy An22/214201301

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5