Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Lương 1  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Minh Lương 1 / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Lương 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32298191Hồng Ngọc Thanh55/49442016097
2 33805918Vũ Phương Gia Hân55/69392017281
3 33525188Vũ Phương Gia Hân55/69390018195
4 33806082Danh Thị Giang Khánh55/410328018442
5 33549176Vũ Phương Gia Hân55/67307012719
6 33465785Vũ Phương Gia Hân 55/67304013374
7 33520613Vũ Phương Gia Hân 55/67284012573
8 27622795Ngô Hồng Phước55/37201013505
9 33423615Vũ Phương Gia Hân55/6520008967
10 35675445Bùi Nguyễn Thanh Thảo 5Lớp 5/1816108620
11 35507805Trần Nguyễn Mỹ Duyên55/19161010975
12 35617418DANH TRƯỜNG PHÁT55/2815906969
13 35011435Hoồng Ngọc Thanh55/4215303237
14 34063288Hồng Ngọc Thanh55/4215103349
15 34044301Hồng Ngọc Thanh55/4214602682
16 35011437Hồng Ngọc Thanh55/4214602948
17 35675788Bùi Nguyễn Thanh Thảo5Lớp 5/1714308519
18 33787021Hồng Ngọc Thanh55/4214203369
19 35011433Hồng Ngọc Thanh55/4214103019
20 35011432Hồng Ngọc Thanh55/4214003603

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5