Xếp hạng Trường THCS Tân Khánh Hoà  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Tân Khánh Hoà / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Tân Khánh Hoà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35340567Lý Cát Tường99A9503018321
2 31597113Phan Đình Anh Sơn99A9421012957
3 31597360Phan Đình Anh Sơn96A512503125
4 35017172Lý Cát Tường99A15101755
5 30909927Trần 99A11501802

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5