Xếp hạng Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35454796Huỳnh Minh Khuê22/17584010418
2 34362118Huỳnh Minh Khuê22/1757009385
3 34073302Huỳnh Minh Khuê22/1756408919
4 35413548Huỳnh Minh Khuê22/17550010191
5 35824783Huỳnh Minh Khuê22/1854908543
6 35824757Võ Nguyễn Quỳnh Hương22/1517953113
7 35412014Lê Phương Diệu Linh22/1312603208
8 35408262Võ Nguyễn quỳnh Hương2211300670

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5