Xếp hạng Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35825024Bùi Lê Xuân Hoa33/17453011396
2 35600654Bui Le Xuan Hoa33/1536908477
3 35825008Nguyễn Gia Hưng33/17268012169
4 35825039Trần Quách Trúc Quỳnh33/17210512549
5 35825073Nguyễn Hoàng Khởi Nguyên33/2717855378
6 35824999Trần Chí Thiện33/1111601688
7 34205521Nguyễn Gia Hưng32/118401801
8 34205595Nguyễn Hoàng Khởi Nguyên32/22540626
9 35598172Trần Quách Trúc Quỳnh33/114101486
10 34205506Trần Nguyễn Thùy Dương32/11320638

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5