Xếp hạng Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35824783Huỳnh Minh Khuê22/19802011497
2 34073302Huỳnh Minh Khuê22/1772409392
3 34362118Huỳnh Minh Khuê22/17723010265
4 35454796Huỳnh Minh Khuê22/17717011344
5 35824774Danh Vũ Hưng22/110704515353
6 35413548Huỳnh Minh Khuê22/17698011033
7 35459830Đinh Gia Huy22/2767009607
8 35482672dinhhuygia22/27629012003
9 35824837Đinh Gia Huy22/28614013751
10 35824802Lê Phương Diệu Linh22/19561513129
11 35824869Huỳnh Minh Triết22/210556511544
12 35481987Đinh Gia Huy 22/2653709719
13 35655636danh vũ huyền my22747207978
14 35408262Võ Nguyễn quỳnh Hương2217419510208
15 35824757Võ Nguyễn Quỳnh Hương22/19413511286
16 36101854NGUYỄN DUY ANH22/2641259980
17 35963800lâm văn anh minh22/16393510212
18 35962167NGUYỄN DUY ANH22/17390010991
19 35825326Lâm Văn Anh Minh22/18366513017
20 35824827Nguyễn Duy Anh22/28361014196

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5