Xếp hạng Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35824999Trần Chí Thiện33/1864909654
2 35825024Bùi Lê Xuân Hoa33/17580012403
3 33732248Tiên Cương32/1654656065
4 35825073Nguyễn Hoàng Khởi Nguyên33/27499511634
5 35825117Trương Nhật Khôi33/47452512994
6 35600654Bui Le Xuan Hoa33/1544408527
7 35884538Khôi33/4634909479
8 34205595Nguyễn Hoàng Khởi Nguyên32/2633906105
9 33733984Thị Như Ý32/1333204247
10 35825008Nguyễn Gia Hưng33/17305512394
11 36196967Nguyen minh hiêu33/1529509012
12 35825087Danh Nguyễn Gia Nhi33/2727759587
13 35825098Võ Minh Phát33/2527708279
14 35825028Võ Văn Vinh33/17273011756
15 35825093Đồng Tấn Phát33/2426607027
16 35884578Thịnh33/4625906351
17 35825048Phạm Nguyễn Tường Vy33/17256511970
18 35825014Trần Nguyễn Thùy Dương33/17251012197
19 35825114Đỗ Châu Quốc Khánh33/3524307104
20 35825039Trần Quách Trúc Quỳnh33/17239512637

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5