Xếp hạng Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1 / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35637049Ngô Minh Khôi22/48623012881
2 35676650Võ Thái Pha Lê22/39526016618
3 34816272vothaile218491014072
4 34769760vo thai pha le217450013068
5 35636882ngo khoi22/46358510824
6 35621976Ngô Khải Hy22/28307015135
7 35606574Võ Thảo Duy22A28279512535
8 35633209Lương Quỳnh Anh22622907996
9 34049627Võ Thái Pha Lê21/3215203603
10 35663880luong anh quỳnh22312705076
11 34823048lephathaivo2116801802
12 36234363nguyễn văn a22d15901010
13 35576109Võ Thảo Duy22/215001724
14 35591476võ đức duy22/21460445

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5