Xếp hạng Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1   

Tất cả / Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1 /  

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Vĩnh Phong 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35718694Nguyễn Thị Mỹ Nhiên44A17205512902
2 35656291Nguyễn Phúc Thịnh44A17195010182
3 35549724võ tấn đạt448191012421
4 35714814Hồ Ngọc Nhã Quỳnh44A1718007587
5 35650360trần thiên thanh44/237304319
6 35656014Hồ Ngọc Nhã Quỳnh44A113101108

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5