Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Trãi  Vật lý 7

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Trãi / Vật lý  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Trãi

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35780781Nguyễn Thị Mỹ Duyên77/2713805623
2 35794482lâmhàminh77/124803458
3 35920955Bùi Lâm Nghi77/124601514
4 35759034Bé Heo Cute Phô Mai Que Nek77/124301430
5 35502832lâm hà minh77/124303408
6 35528682Bùi Lâm Nghi 77/112601100
7 35550093Nguyễn Thị Mỹ Duyên77/21250572
8 36065459Bùi Lâm Nghi77/11250720
9 35970233Bùi Lâm Nghi77/11250914
10 36083635Bùi Lâm Nghi77/11240406

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5