Xếp hạng Trường THCS Hương Phong  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Hương Phong / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hương Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35639019Trần Thị Tuyết Nhung99/337203544
2 35634573Nguyễn Văn Tuấn99.113701742
3 35632717Nguyễn Phan Yến Nhi9113201405
4 35631966Phan Hữu Phước99/313101664
5 35632453Phan Hữu Nhật Nguyên99/312501802

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5