Xếp hạng Trường Tiểu học Phú Lợi   

Tất cả / Trường Tiểu học Phú Lợi /  

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phú Lợi

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35615777Võ Thục Quyen11b635208489
2 36063901Trần Long Nhật11/1332104881
3 35906693Trần Long Nhật11/1329105256
4 35626221Trần Long Nhật11/1218903603

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5