Xếp hạng Trường Tiểu học Vĩnh Phú  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Vĩnh Phú / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Vĩnh Phú

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36056913Chau Sy Dang11/18803013124
2 36157540Quách Chí Nghị11/19785010364
3 36073154Chau Sy Dang11/18775011974
4 35995151TRAN NGUYEN THIEN KHANH11/18739013788
5 35688200Lê Phạm Kim Nguyên11/28727010575
6 36027604Nguyen Pham Bao Tran11/18702013908
7 35842375Tran Nguyen Thien Khanh11/19700016905
8 36027640Quach Chi Nghi11/1866609931
9 35905012cau utthui11/1764609360
10 35990299Quách Chí Nghị11/17640013101
11 36015412Chau Sy Dang11/18638010717
12 35844798Đốm11/18636013226
13 35710856Quách Chí Nghị11/17635011514
14 36079653Quách Chí Nghị11/1663406423
15 36075634Nguyễn Phạm Bảo Trân11663305336
16 36059222Nguyễn Phạm Bảo Trân11663205197
17 36016191Nguyễn Phạm Bảo Trân11663104863
18 35960772Nguyễn Phạm Bảo Trân11663107638
19 35985106Nguyễn Phạm Bảo Trân11662906621
20 36045808Quách Chí Nghị11/1662908032

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5