Xếp hạng Trường Tiểu học Vĩnh Phú  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Vĩnh Phú / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Vĩnh Phú

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35668702Huỳnh Nhật Tiến22/18792014410
2 35687618Huỳnh Nhật Tiến22/18789013772
3 35668724Võ Thái Tâm Đức22/1762006653
4 35668630Huỳnh Nhật Tiến22/18602011768
5 35670906Phạm Minh Khiêm22/1853109583
6 35668655Võ Thái Tâm Đức22/1852758337
7 35670929Phạm Minh Khiêm22/1749156331
8 36201810duc22/1647905443
9 36198737duc22/1746456365
10 35668713Nguyễn Chí Nhân22/17452511699
11 36196934duc22/2745206546
12 35668648Nguyễn Chí Nhân22/18443013665
13 36062711Lê Khả Thi22/17410010372
14 35668664Lê Khả Thi22/16364010802
15 35668616Lê Khả Thi22/18360014640
16 36087102Trương Minh Long22/27358010953
17 35723442Huỳnh Nhật Tiến22/1333704065
18 36198721nhan22/1631609912
19 35668678Đỗ Nguyễn Bảo Ngân22/17312010547
20 35668581Đỗ Nguyễn Bảo Ngân22/17301511946

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5