Xếp hạng Trường Tiểu học Vĩnh Phú  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Vĩnh Phú / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Vĩnh Phú

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35727292Võ Phương Anh55/110583016270
2 36014356Tống Minh Hằng 55/110564018316
3 35727282Võ Phương Anh55/19546012945
4 35966146Tống Minh Hằng55/19460015360
5 34363634Trịnh Văn Tú Hên54/210412018013
6 33986688đôrêmon pro54/1737709500
7 34174361đôrêmon hiện đại55/1834507675
8 34275637Võ Phương Anh55/1634407363
9 27861823Tống Minh Hằng55/1733909808
10 31273482Tống Minh Hằng55/17328011232
11 34275491Võ Phương Anh55/1632507401
12 31489165Tống Minh Hằng55/17325010247
13 35757782Trịnh Văn Tú Hên55/29293013735
14 34363645Trịnh Văn Tú Hên54/29284013888
15 35757834Nguyễn Minh Tý55/2615507419
16 35757807Nguyễn Minh Tý55/2715408736
17 35757824Nguyễn Minh Tý55/2712207621
18 35357084phuongannh55/11450883
19 36129169Nguyễn Minh Tý55/223503566
20 32027054Nguyễn Minh Tý52/21170421

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5