Xếp hạng Trường THPT Thoại Ngọc Hầu  Toán Tiếng Việt 10

Tất cả / Trường THPT Thoại Ngọc Hầu / Toán Tiếng Việt  10

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THPT Thoại Ngọc Hầu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 28363550Trần Lương Huỳnh Mai1010A19466015508
2 28363582Trần Lương Huỳnh Mai1010A1620103819
3 35541386Nguyễn Hoa Cúc1010A2313003512
4 28363669Trần Lương Huỳnh Mai1010a158001511

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5