Xếp hạng Trường THCS Thạnh Yên A  Vật lý 8

Tất cả / Trường THCS Thạnh Yên A / Vật lý  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thạnh Yên A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34042564Nguyễn Như Nguyệt88B9343013851
2 32904120Châu Hoàng Khang88A9323016447
3 35604060alex88F11170936

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5