Xếp hạng Trường THCS Thạnh Yên A  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Thạnh Yên A / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thạnh Yên A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36100488Nguyễn Như Nguyễn66b9381014831
2 35807046Lê Thị Ngọc Nữ668299012515
3 35367616Nguyễn Như Nguyễn667265012795
4 35807051Nguyễn Thị Ấm668262011508
5 35807067Nguyễn Thị Kim Thư668235011479
6 35873420Nguyễn Thị Thúy Vy66818407252
7 36226917Như Nguyễn66b13901424

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5