Xếp hạng Trường THCS Thạnh Yên A  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Thạnh Yên A / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thạnh Yên A

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35453638Nguyễn Đặng Gia Hân77a9368012913
2 33809527Nguyễn Đặng Gia Hân76A520607544
3 34997282Nguyễn Đặng Gia Hân7613901765
4 35452923Nguyễn Đặng Gia Hân77A13401140

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5