Xếp hạng Trường TH & THCS An Minh Bắc 3  Vật lý 7

Tất cả / Trường TH & THCS An Minh Bắc 3 / Vật lý  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS An Minh Bắc 3

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35640238nguyen hai binh77b715406555
2 35657034khanh771270733
3 35644060ha gia khanh771240748
4 35637572ha gia khanh7712001077

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5