We’ll be back soon!

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG THI VIOLYMPIC

Nhằm tiến hành khắc phục một số vấn đề và tăng trải nghiệm của học sinh khi luyện tập trên hệ thống, BTC Violympic sẽ tiến hành đóng hệ thống.
Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 12h00 ngày 19/05/2022 đến 12h00 ngày 20/05/2022.

Xem thêm:

Danh sách học sinh đạt giải tại vòng thi Quốc Gia Violympic năm học 2021-2022

Mọi thông tin liên quan đến Violympic, xin liên hệ qua địa chỉ: violympic@fpt.edu.vn

— BTC ViOlympic